Collection of Skaistkalne 6-year Primary School

1177-Skaistkalnes-pamatskola-09-0146
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-03-18 21:44:01
Updated2023-03-18 22:05:33
Transcription (text)

14564

Tā Mildiņa iesēdās pašā loga stenderē:,:
Ne melāka ne baltāka kā loga stenderīte.:,:

14565

Kas velns notika mūspuišiem sāka stāvus cilāties, sāka sevi dīrāties.;

14566

Labi labi tie ļautiņi panes sliktu panes labu:,:
Paši sevim pīpes taisa paši sevim muti mazgāj:,:
Paši savu augumiņu trīs reiz dienā mazgāja.

14567

Tas Miķelīts šurp nāgdams [nākdams] sievu slēdza lādītē.
Kad paspruka tad atskrēja ar visām atslēgām.

14568

Mūsu meitas bēdājāsi garām jāja precinieki:;
To tām dara melni spaiņi, neslaucītas nama priekšas:;

14569

Jānīšam nabagam sviesta veste mugurā kaķis sviestu nolaizija dzijas vien karājās.
Tautas dziesmas.

14570

Kāds lielskungs iejāj pa vartiem un satiek ganu meitenīt.
Tas lielskungs paceļ cepurīt un dod tai meitai labu rīt.
Liec galvā lielskungs cepurīt es esmu ganu meitenīt.
Kas tu par tādu meitenīt ar zīdiem samtiem ģērbusies
Kas tev kaiš lepnam lielskungam kur naudas manam papiņam.

14571

Pie rožu krūma jauna meiča snauž
Tā saldi dus un jauki sapņoja.
Ar eņģelīšiem paradīzē jauki spēlēja.

Pie rožu krūma māte domās stāv. -
Par pagājušiem laikiem domā tā.
Par vaigiem ritēj lielas karstas asaras.
Tas rožu krūms bez lapām kails stāv.

Kam rudens salna lapas norāva.
Tās lapas čaukstēdamas nobira.
Un dzestrā kapā viegli dusēja.

14572

Kad es biju pie tēv un mātes
Kā zaļa zaļa zāle iekš ūdeņa.
Iekš maniem glāžu logiem rozes ziedēja.
Rūtu dārzā rūtas zaļoja.

Uz mana kakla pērles mirdzēja.
Uz manām rokām gredzens spīdēja.
Kad es aizgāju pie jauna puiša.
Lielajos vārgos No mana kakla pērles nobira

No baltām rokām gredzens noslīd.
Iekš maniem glāžu logiem rozes novīta
Ikš [Iekš] rūtu dārza rūtas sakalta.
Vairāk tās raizes nekā tās maizes, mazāk to bēdu asariņu.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.