Collection of Pēteris Šmits

File
0527-Peteris-Smits-015-0125
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-02-12 23:53:30
Updated2024-02-13 00:06:26
Transcription (text)Un māmiņ ģerbu mīlīgi
Šai aukstā ruden[s] laiciņā.

14145

Dziesma.
1) Cik nelaimigs šis vakariņš
Kad mēs pie meitām aizējam
Tra ra ralalā
Kad mēs pie meitām aizējam
2) Kad mēs pie meitām aizgāja[m]
Pie lodziņa mīligi runajām
Tra ra ralalā
Pie lodziņa mīligi runajām
3) Laid iekšā mīļa meitiņa
Mans [Man] sirds pēc tevim ilgojās
Tra ra ralalā
Man sirds pēc tevim ilgojās
4 Uz šādiem mīļiem vardiņiem
Ši rikšiem skrien pie lodziņa
Tra ra ralalā
Ši rikšiem skrien pie lodziņa
5) Ko vaicajiet ko gribiet jūs
Ko esiet seit atnakuši
Tra ra ralalā
Ko esiet seit atnakuši.
6) Laid iekšā mīļā meitina
Lai varu sirsniņu mierināt
Tra ra ralala.
Lai varu sirsniņu mierināt
7) Ak ne ak ne tas nevar būt
Un tu pie manis nevar kļūt
Tra ra ralala
Un tu pie manim nevar kļūt.
8) Ej tikg [tik] mājā ēj tik mājā
Gul tig [tik] savā gultiņa
Tra ra ralala
Gul tig [tik] savā gultiņa
9) Aiztais meitin tu to logu
Ne tu mana ne es tava
Tra ra ralala
Ne tu mans ne es tavs.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs