Collection of Purviņi 1st Level Primary School

File
0821-Tilzas-Purvinu-pamatskola-0020
Transcribergaisma2
CompletedYes
AcceptedNo
Created2019-10-10 10:13:50
Updated2021-12-19 14:44:41
Transcription (text)nārs nāktī pavaļģisi. Gaspadiņā nuviajā ataņašiā ķilbasās, ir idiada židiņān ķapt. Biarnas pradiada kļādēt, miās buvām trīs brōlei, visi apsižiaņijām, ir isidaļām. Pavalkai palika ņadalīti, ņagalējām iždaļīt, pajāmām, imiatiām piačiun ir sudiaģiņām, pialanai plikā ņadalīti; biarnas pajēmīs ķilbasiū su kačiargū, šļopt: vidoslin, gaspadiņā sakā; aik pajim jau bus išķapūs. Gaspadōŗus nuveina grēbāja su runkām pā žiamī, biarnas užģirdīs, sakā: vat judōšei miargās šuņā ņaišvaŗā ōran!" saķis kad as
būs kaltas, pašol ōran!" ir išvaikā ōran gaspadoŗu. Gaspadiņā sakā, nārs nuveik daržan mōrkū, ir grieščiū pagrauš, biarnas išiajīs ōran, žiūŗa kad ķiaulā pā daržū, sakā: us gurban, judōšei miargās ķauļu ņasuvarā gurban, saķīs kad aš būs kaltas tadu. Pajāmiā izstūma gaspadoŗū ķauļu gurban. Kad vakar ņanumiŗā, tai ir šindiāi ģīvas. Gaspadōŗus palikā tiek ģāras kad ir ģaŗosņā ņaraika.

Daina

184


Du, du, du, šiaudai bia grūdū, padaŗau alutī viānū apīņū. Išpiršau paņalī gražiū
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs