Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Collection of Arvīds Boča (1925)

Transcribed byPuntuka
Finished
Accepted
Edited2019-02-12 15:09:38
TranscriptionTu būsi mana pirmā brūt',
Šķirties bija man no tevis
Ak tu ciema zeltenīt.
Vakarā it vēlu vēlu
Strauja, strauja upe tecēj
Līgo laiva uz ūdeņa
Upe vēsa ielejā.
Zirgi zviedza, vilki bļāva
Div dūjiņas gaisā skrēja.
Puiši meitas apstrādāja
Zili dūmi nokūpēja.
Brāļi sēžaties pie galda
Mēs deviņi baleliņi
Šādi kungi, tādi kungi
Sedloj savus kumeliņš
Seši mazi bundzenieki
Saules meitām kroņus pin
Matīsiņam cūkas ganot
Puisīt's rozīt' ieraudzīj
Visiem ganiem mājās dzenot
Sadzen stāvā kalninā.
Saulīt tecēj tecēdama
Es uzkāpu kalninā
Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalnīna lejinā
/ Meld. "Maza biju neredzēju"/
Naukšenos
XXIII. Teicēja Karlīne Zariņ.

891

234.
Viņpus upes jēri brēca,
Šaipus upes veci puiši;
Jēri brēca pēc salm' un siena
Veci puiši jaunas meitas
Jēri sienu gan dabūja
Puiši meitas nedabūja
Es jums saku jaunas meitas
Kur mēs liksim vecus puišus.
Sasiesim tos buntītē
Liksim zārdos kaltēties.

892

235.
Dievs lai sarga no veciem puišiem,
Kā no skābiem kapostiem.
Čaukstēj bārda runājot
Grabēj kauli staigājot.
Keywords

TranscribeChoose another file