Collection of Pāvilosta Primary School

File
0102-Pavilostas-pamatskola-02-0006
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-11-23 13:58:00
Updated2022-11-24 14:58:41
Transcription (text)

835

32)
Kur tu augi daiļa meita
Ka es tevis neredzēju:
Sniedz rociņu dod mutītes
Busi mana līgaviņa.

836

33)
Tautu meita melnacīte,
Mitosimi gredzentiņus
Man bij zelta, sudrabiņa
Tev jānāk piedevam

837

34)
Tautu meita melacīte;
Glauda manu kumeliņu;
Vaj tu glaudi, vaj neglaudi;
Tu jau manis nedabusi.

838

35)
Tēvs dod meitu mate liedza
Grūti meitas audzināt:
- Cik naksniņas nesēdēju
Pie šūpuļa raudadama.

839

36)
Klusu, klusu klausījos,
Ko runāja klētiņā
Tēvs mamiņa treš[s] tautietis,
Tie runāja klētiņā.

840

37)
Bet tiklīdz satumst vakarā
Un dienas darbi beidzas
Pie dārza vārtiem krūmājā;
Tā mani satikt steidzās;
Kad rokas viņu turu ciet,
Sirds manim ari klip, klap iet.
Ak mīļa melder meitiņa!

841

38)
Teicāt mani ciema puiši,
Es darbīga mātes meita;
Par trīs gadi vienu zeķi,
Ka līgoti nolīgoja.

842

39)
Citam meitam puisi jaja,
Es par sētu grozijos;
Citas meitas govis slauca,
Es pa gultu vārtījos.
Ar dakšāmi gultu taisu
Ar cimdiem govis slaucu.

843

40)
Novītusi ta puķite,
Kas pie manas cepurītes:
Gauži raud tā meitiņa,
Kas ar mani saderēja.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs