Collection of Sarkanmuiža Primary School

File
0680-Sarkanmuizas-pamatskola-01-0042
TranscriberMaijaMe
CompletedYes
AcceptedYes
Created2016-07-19 17:03:13
Updated2023-03-28 00:29:57
Transcription (text)

172

9.
Ar vilcin Rīgā brauca
Tēvam pierkt tabaciņ
nosprāg vilks, izpute tabciš,
izpute tēv dārgmīš.

173

10.
Jauni puiši nezināj,
Kur naktī sōl gul
Vidū juŗā uz akmeņ
Zelta niedru galiņe.

174

11.
Agri grib padziedāt
Novdiņas [Novadiņas] maliņe.
Novadniekam div dēl
iztecēj klōstes.

175

12.
Kā man bī poru brist
Tik jaunam kōrpitem.
Ka bi man sveš māt
Sōkt pa sō māmuliņ.

176

13.
Sniga, sniga, putināja
Balti jāja kaŗa vīri
Tāli jā nepazin
Pats sōs bāliņs

177

14.
Man bī dziesmiņs trīs pūrim
Braļ apiņ dārziņe
Div pūr izdziede,
Trešam vāk vie pacēl.

178

15.
Gulbis raud ezre
Es ezriņ maliņe
Gulbis raud skaidra ūdens
Es tikmik māts mēt.

179

16.
Es redze to mētiņ
Bode pierkte vainadziņ
Viņa man neredze
Es nopirko balt ōtiņ.

180

17.
Tec rikš kumelin
Nee soļs skaitdams
Ne es to ozs bēr
Pa vienam skaitdams

181

18.
Rām, rām padziede
Šī rāme vakre
Lai nedzied ļon lods
Le balstiņ nemaite.

182

19.
Māmiņ man noods
Izlecam lindraciņ
Skre puisit lož degan
Roke man nedabs.

183

20.
Kur tu bi suterpeter
Kā vakar neatnāc
Es izcep ierls slon
Tetriš pakāse.

184

21.
Tumš, tums ta eglit
kur caunit nakt gul
Tāl, tāl tā sētiņ
Kur og mans arjiš

185

22.
Soc laimiņ met ar rok
Kalniņe stādems
Redz mān ievedam
Grīn lož sētiņē.

186

23.
Ozol og ar liepiņs
Viene krumine
Es eezog ar totiet
Viene ciemiņe.

187

24.
kas tā tāda pucgalene stāv,
pie man bāleliņ ar Dieviņ
vēlešan tā būs mana līgaviņ.

Teikuse ede Brachman - 80-90 gadus veca. Liepenes ciemā. Uzr. V. Dāvid. I kl.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs