Collection of Jānis Rozenbergs

File
2069-Janis-Rozenbergs-36-0046
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-06-11 16:31:50
Updated2024-06-11 19:29:20
Transcription (text)Kur lai atrod miļu vietu
Stāstim [Stāsti] manim Daugaviņa

Saulīt tecej tecedama
Es uzkāpu kalniņa
Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā

Ej saulīte driz pie Dieva
Rozem kaisu istabiņu
Dusi saldi miega maigi
Mana miļa māmuliņ

Sit Janiti vara bungas
Vecais tēvs uz aku tup
Kas tie tadi kas dziedaja
Aiz kalniņa dumi kūp

Naciet ļaudis sktīties [skatīties]
Kādi ērmi tirumā
Visiem vārti apuškoti [appušķoti]
Cekulaina zīle dzied.

Vakara cik jauki klusi
Strauja strauja upe tek
Ligo laiva uz ūdeņa
Upes vēsa ieleja.

Zirgi zviedza, veli brauca
Div diejiņas [dūjiņas] gaisa skrēj
Puiši meitas apsedzēja [apsūdzēja]
Zili dumi nokupēja.

Dzivo dzivi
Dzivu dzīvi
Dziva dzive
Dzive der.
1 ma 8 V

8182

Jaunatnes Internacionāle.

Mēs strādniek' bērni brašie esam.
Mēs darba republikas zieds -
Mums beidzot vienlīdzības dārzā,
Neviens vairs ieiet neaizliegs.
Mēs plaukstam neko nezinoši;
Kur pagrabtelpās dregnums mīt.
Mums dārzs par visiem dārziem košāks,
Kur saule visu dienu spīd.

Druvu specīgais briedums,
Asnu zaļganais dīgs;
Mēs neļķu sārtie ziedi,
Mēs karogs ugunīgs.

Toreiz tur ieejot mums teica,
Tā teica dārzniece uz mums:
"Tik tie, kas rātni dārzā tveicē
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs