Collection of Kurmene 6-year Primary School

File
0872-Kurmenes-pamatskola-03-0156
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-10-07 18:36:13
Updated2022-10-07 21:16:33
Transcription (text)

1806

Kādā muldā nemīca maizi? (Krimuldā)

1807

Liels, liels ozols septītā dienā bites lien iekšā (Baznīca)

1808

Kā zagli sien kā brāli ved (baļķis)

1809

Niču māju spoki.
Vidzemē Mārpils pagasta Niču mājās pakārušās divas meitas. Dzīvojamā mājā bijusi kāda istaba kur arvien likuši gājējus gulēt. Bet tai istabā ne viens nevarējis gulēt vienalga vai tas bijis vīrietis, vai sieviete, vai arī tik gans. Kad pulkstens nācis divpadsmit to sākušas abas meitas vazāts aiz kājām, gājušas pa istabu un lauzušas skalus ka brīkšķējis un grabējis. Un tās pat kādreiz manītas, no tās istabas gājis garš tumšs koridors tad tur jau pat vakarā varēja dzirdēt laužam skalus, dziedam un runājam. To māju saimnieks bijis lielos parādos. Vēlāk arī tas pakāries. Nu pat vakarā vairs neviens cilvēks nevarējis tais mājās ieiet. Pa ceļu kas bijis apstādīts ar vītoliem vienmēr sistas bungas un sviestas ugunīgas bumbas virsū ikkatram, kas tik nakti tuk gājis.

1810

Sprogainais pirts krāsnī.
Bruknas pagasta Šķirbenos saimniece ar meitām aizgājusi uz pirti. Meitas nomazgājušās pirmās, bet vēl saulīte bijusi labā gabaliņā. Meitas prasījušas saimniecei vai tai vienai nebūšot bail, tad tās iešot prom. Saimniece teikusi ka tai bailes nav un meitas aizgājušas. Pēc brītiņa pirts krāsns priekšā sākušas celties zemes. Saimniece nu skatījusies, kas tad nu notiks. Sacēlusies liela zemu kaudze drīz turpat visa krāsns mute pilna, kad tā lēni no zemēm sākusi līst ārā melna, liela, sprogaina galva. Saimniece skrējusi uz istabu stāstīt citiem. Nākuši skatīties bet
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs