Collection of Skaistkalne 6-year Primary School

File
1177-Skaistkalnes-pamatskola-09-0145
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-03-18 23:23:51
Updated2023-03-18 23:43:51
Transcription (text)Zaglis pa tumsu redzēdams ka draugs nāk ar citu prasījis vai brangs." Ķesters nobijies atstājis baznicas kungu un pats aizskrējis. Baznicas kungu aizrāpojis bet kad atnācis aitas zaglis burkānu zaglis izstāstijis notikumu.

14548

Liels liels ozols 12 zariem katrā zarā 6 ligzdas katrā ligzdā 7 strazdi (gads, mēneši, dienas.)

14549

Liels liels pūrs katru gadu jauns vāks. (ledus uz dīķa.)

14550

Mūža lāde pusmūža vāks. (ledus uz dīķa.)

14551

Tēva jostu nevar salocīt mātes pūru nevar izkravāt. (ceļš un upe.)
Teicejs Lucija Bērziņš. Skaistkalnes pag. Lauros.
Kāzu dziesmas.

14552

Edi, ēdi tu Jānīti
Ceļam tevi barojam.
Tev uz Rīgu jāorej
Pieci pāri vecu vīžu Atkār. 2 reiz.

14553

Mūsu meitas bēdājāsi kur būs ņemti maize[s] lāpstu:,:
Līziņai gara mēle tā būs laba maizes lāpsta:,:

14554

Tā Anniņa lielijāsi godā kauna nedabūt.:,:
Div mušiņas sadūrās deguniņu galiņā.:,:

14555

Es brīnos es čūdos, ko tie mani cāļi lasa.:,:
Pēterīšam brālīšami utu kule pabirusi.:,:

14556

Nāc ārā tu Jānīti ko es tevim parādīšu.:,:
Cūkas tavas bikses vilka pa sētsvidu stenēdamas.

14557

Es brīnos es čūdos kur Andriņu redzēju:,:
Rīgas torņa galiņā bez biksēm mālus mina:,:

14558

Mūsu meitas bēdājasi kur būs ņemti būķu baļu [baļļu]:,:
Muceniecei liels vēders tā būs laba būķu baļļa:,:

14559

Tas kārkliņš iesēdās pašā benķa sadurā:,:
Grozās šurpu, grozās turpu, pilna d--sa skabardziņu:,:

14560

Paldies saku vedekliņa par krekliņa dāvāšanu:,:
Uz bumbuļa uzkāpusi Rīgas torņus ieraudzija:,:

14561

Pēterīšam brālīšam trim stūriem cepurīte:,:
Vienā stūrī gani gana otrā jāja pieguļnieki.
Trešajā stūrītē kuņa bērnus perinā:,:

14562

Jānīšam brālīšam trīs celiņi pa vēderu, pa to vienu
Kungi brauca pa to otru sulainīši, pa to trešo darbinieki
ar žagaru vezumiem.

14563

Ēdi ēdi tu Jurīti met pa logu kumāsiņus:,:
Tur tev gaida veca brūte ar pieciem bērniem ar sesto kucetiņu [kucentiņu]:,:
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs