Collection of J. and A. Robežnieks

1912-J-un-A-Robeznieki-08-0003
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Akceptēts
Labots2021-09-15 17:23:02
AtšifrējumsApsveikumi Starptautiskajā sieviešu dienā 8. martā.

1151

No saknītes lazda zied,
Sarkaniem ziediņiem,
No sirsniņas es mīlēju
Savu baltu māmuliņu.
No T. dz. krājuma

1152

Paldies saku māmiņai
Par padoma devumiņu
Mīlēt darbu, mīlēt dziesmu,
Godam nest tikumiņu.
Pārveidota mūsdienām.

1153

Māci mani māmuliņa
Visādos darbiņos:
Māci vērpt, māci aust
Košas šūt villainītes.
Pārveidota mūsdienām. No T. dz. krājuma

1154

Māmiņai klausīdama
Gudru ņēmu padomiņu:
Cik darbiņu padarīju,
Tik dziesmiņu nodziedāju.
No T. dz. krājuma

1155

Sīki mazi žagariņi -
Paši pūta, paši dega,
Sīkas mazas meitenītes -
Pašas vērpa, pašas auda
runāta sarīkojumā. No T. dz. krājuma

1156

Kā puķīte, kā rozīte
Skaista augu māmiņai,
Ciema puiši acis meta
Pār novadu novadiem.
Pārveidota mūsdienām. Uz galda kartes svinībās.

1157

Saule, Saule,
meita, meita
Abas vienu mīļumiņu
No Saulītes silti rīti
No meitiņas mīļi vārdi.
Pārveidota mūsdienām. No T. dz. krājuma
Atšifrēt tekstu
Key words
TranscribeChoose another fileFrequently asked questions

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.