Collection of children songs

File
0001-Bernu-dziesmu-kolekcija-08-0236
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-09-18 12:32:05
Updated2023-09-19 23:47:24
Transcription (text)

6

Nu bērni laiž tik pāri,
Pār pļavu balināmiem audekliem,
Tad birzī iekšā,
Un nu bēglis ir gŗūti dabūjams rokā.
Teikusi III kl. audzēkne Alīda Bērziņš.
[3691]

1

Vēlā vasaras vakarā.
Vēlā vasaras vakaŗā
Vecs vecīts veda
Veselu vezumu vēžu.
Vēži vārīt varījās vezumā.

2

Susekles pa bedram.
Susekles pa bedram,
Dūmi uzkūpējuši gaisā.
Gospaģi pa miluj gospadzi,
Pa miluj gospadzi.

3

Ikkatris ir priecīgs.
Ikkatris ir priecīgs,
Kad vēders tam pilns.
Bērniņi vesali, dzīvoklis silts.

4

Što ti kriev.
Što ti kriev pa pupām bradā,
Neznaješ ceļa pa darogu.
Čeres baļšai požņuna
Lielo mostu marš.

5

Palīdz puisīt man dziedāt.
Palīdz puisīt man dziedāt,
Palīdz dziesmu darināt.
Es tev būšu palīdzēt,
Miežiem līst līdumiņu.

6

Tautiešam tāda mēle.
Tautiešam tāda mēle
Kā tam purva stradiņam.
Dzied purvā dziedādams,
Mūs māsiņu ievildams.

7

Sprēžam meitas ratiņiem.
Sprēžam meitas ratiņiem,
Lai trīc visa pasaulīte
Lai tas tautu nevelklīts,
Aiz durvīm klausījās
Kaut es būtu zinājusi,
Ka neveiklis klausījās,
Es būt savus gaŗus matus,
Par vaiņagu pārlaidusi.

8

Visi mani vecu saka.
Visi mani vecu saka,
Vēl neiešu šoruden.
Pērn paliku pūra dēļ,
Aizpērn maza brāļa dēļ.
Nu vairs nepalikšu,
Lai kaļ dzelža kēdēs ar
Brāļa ķēdes pušu raušu,
Projām iešu tautiņās.
Teicis III. kl. audzēknis Voldemārs Ābramickis.


Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs