Collection of children songs

File
0001-Bernu-dziesmu-kolekcija-01-0918
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-08-23 21:17:52
Updated2023-08-24 21:31:36
Transcription (text)1025.
[424]
Eda Kaparkalēja.
Jaunpiebalgas draudzes 2. pakāpes pamatskolas 6. kl. skolniece, 16 gadu veca,
dzīvo Jaunpiebalgas Mazpaupos.
22. janvarī 1923. gadā.
1) Brauc pelīte velc miedziņu, mūsu mazam bērniņam e - e - e.
Klus, bērniņ, pelīte brauc vāģi čīkst,
Ar to miega vezumiņu e - e - e.
Šiem saujiņa, tiem saujiņa man pašam
Riekšaviņa e - e - e.
Savilkusi saldu miegu guli pate pagalvī - e - e - e.
2) Vāru, vāru putriņu pieci putraimi katlā.
Tēvam biezumi, bērniņiem suliņas. Kas
suliņu negrib, tam ar kausu pierē.
3) Maza balta kanniņa, stāv uz Dieva galdiņa. Dieviņš ēda, Dieviņš dzēra, es ar nabags pievilkos. Dieviņš liek man pātarus skaitīt, mīļai s tētiņ, es nemāku.
4) Utu bunga, poda laiža, gaŗā māra, zelta riņķīts, mazais draudziņš.
5) Viena traka kaza.Lec pa gaisu sasper
žīdām tupeļ maisu. Žīds iet pie čigana sūdzēt.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.