Collection of Mārtiņš Celmiņš

File
0191-Martins-Celmins-15-0027
TranscriberBirute
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-03-18 20:11:12
Updated2023-03-18 20:24:10
Transcription (text)Kur mana vainaga vijējiņa?
Trīs gadu rozītes
It gauži raudāja.

5911

Es puisītis jauns būdams,
Meitas laidu vējiņā;
Man pašami gadījās
Vējā laista līgaviņa.

5912

Pieci brāļi, viena māsa,
To mēs dārgi dārdzinam:
Trīs pirkām zelta jostas,
Div' sudraba gredzentiņus.

5913

Kaut es būtu zinājusi,
Kur aug manis arājiņis,
Ar gulbīti aizstellētu
Pāri baltu paladziņu.

5914

Es adīju skaistus cimdus
Vītolāi sēdēdama:
No sarkaniem dzīpariņiem,
No ozola ziediņiem.

5915

Es cimdiņu neadīju
Bez dzeltanu dzīpariņu,
Lai aug manis arājiņis
Ar dzeltaniem matiņiem.

5916

Kalniņā stāvēdama
Lejā laidu gredzentiņu.
Kas ņems manu gredzentiņu,
Tas būs mans arājiņis.

5917

Es dziedāju, gavilēju,
Niedrājā ganīdama;
Trīs vasaras tautas jāja,
Vārda mana nezināja.

5918

Viņpus upes, siliņā,
Jauna meita gavilē.
Tai vajaga sirma zirga,
Stalta paša jājējiņa.

5919

Dzeltenāi cielaviņa
Tiltā kāju nolauzusi.
Kam galviņu nolauzusi
Aiz tā liela lepnumiņa!

5920

Bij manam bāleniņam
Trīs upītes pagalmiņā:
Vienā dzēra Rīgas kungi,
Otrā bēri kumeliņi,
Trešā pati jumpraviņa
Priekšautiņus balināj'.

5921

Tēva pirkti brūni svārki
Zemīt' slauka staigājot.
Pirkš' es pats, nebūs tādi,
Pirkš' naudiņas žēlodams.

5922

Man tētiņš lab' sacīja,
Es tētiņa neklausīju;
Es atradu tēva vārdu
Kā vadzīti sieniņā.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs