Collection of Latvian 4H

1552-Mazpulku-materiali-01-0161
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2022-06-23 19:51:35
Transcription (text)[1552]1829 - 1853

1829

134) Zirgi vilku apēduši, kauli vien palikuši. (Siena kaudze)

1830

135) Pērnie kauli, šāgada miesa. (Siena kaudze)

1831

136) Pilna kūts ar aitiņām, visas tās bez ļipiņām. (maize krāsnī)

1832

137) Augšā rību rībināja, zem palodas plikšķināja. (Pērkons un lietus)

1833

138) Laime, laime tai mātei, tai meitiņas ātri auga: piektdien dzima, sestdien auga, svētdien jāja precinieki. (Sēnes)

1834

139) Kas mīkstāks par spilvenu? (Mātes klēpis)

1835

140) Kas stiprāks par lauvu un saldāks par medu? (Miegs)

1836

141) Līks kā loks, nava loks, zied kā puķe, nav puķe! (Vaŗa vīksne)

1837

142) Pilns siets zirņiem, ābols vidū! (Zvaigz[n]es un mēness)

1838

143) Otram kož, pats kliedz! (Zāģis)

1839

144) Tērauda gotiņa, pakulu saitiņa! (Adata ar diegu)

1840

145) Divpadsmit gulētāji guļ gultā, bet neviens neguļ gar malu. (Riteņa spieķi)

1841

146) Melns kā velns krincainu kaklu, vienreiz nedēļā laktā lēc. (MĀcītājs)
Transcribe text
Atslēgvārdi
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.