Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Bruno Riekstiņa folkloras vākums

AtšifrējaJuris Zariņš
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-06-25 20:13:03
AtšifrējumsPasakiet man dziesmiņu
Es aizjūgšu kumeliņu. 

4501

75.
Asarot, asaroja
Bālēniņa zobentiņš
Uz tautieša asaroja
Dzirdot māsiņu nicinot.

4502

76.
Brīžiem upe ledu nesa,
Brīžiem putu gabaliņu;
Brīžiem māte meitu deva,
Brīžiem savu kalponīti.
Labāk upe ledu nesa
Neka putu gabaliņu;
Labāk māte meitu deva
Nekā savu kalponīti. 

4503

77.
Kas pie mieta, tas puisitis
Kalpo svarki mugurā
Vai Dieviņ ko darišu
Tas tīk manam prātiņam. 

4504
78.
Šūpo mani māmuļiņa
Vizulišu šūpoli
Nāks tautiets dos naudiņu
Aizvedīs ar visu šūpolīti.

4505

79.
Tik prātam tautu meita
Mani bēri kumeliņi
Ka man tīk pa prātam
Tavis zīļi vainadziņš.

4506

80.
Ne tā mana līgaviņa,
Kura klātu glaudījās;
Tī būs mana līgaviņa,
Kas atvesta vairījās.

4507

81.
Šuvu, šūvu nerakstiju
Ne jaunam mani deva
Atraišņam mani deva
Tas rakstīta nevalkāja. 

4508

82.
Mātes vaiņa, mātes vaiņa
Kad atraiša līgaviņa
Cik likdama šūpulī
Guļ atraiša līgaviņa.

4509

83.
Ko darīt siliņam
Purvi dega čikstēdami
Ko darīt jaunajiem
Veci puiši uz jaunam meitiņām.

4510

84.
Dzeru alu nepiedzeru
Ka piedzeru brandavīnu
Gulu meitas nepiegulu
Ka piegulu līgaviņu.

4511

85.
Es nenāktu Paķīli
Kad es vīra neredzētu
Kūtri zirgi, mala zeme
Ka sprunguls arājiņš.

4512

86.
Vai šitas rožu dārzs
Bez rasiņas izravēts
Vai šītis saules gads
Bez lustītes nodzīvots. 

4513

87.
Aiz ko man maz maizītes,
Aiz ko gaŗš pavasara:
Tautu dēls kroga guļ,
Smilgas aug tīrumā.

4514

88.
Aiz ko man maz maizītes
Aiz ko gaŗs pavasars
Tautu dēls krasnī[ ]guļ
Tas pavasaŗa neredzēja.

4515

89.
Luste mana līksmībiņa
Nāci līdzi tautiņās,
Bēdas manas skaistas bēda
Krītat ceļa maliņā.

4516

90.
Lustējiet mana pulka
Zviedziet mani kumeliņi
Nu ir manā rociņā
Svešas mātes auklējums.

4517

91. 
Kas man kaitēj jaim[un]ajai
Pie mamiņas nedzīvot
Jaun es pati, dzīvs puriņš
Pate lustīgi  padzīvoju. 

4518

92.
Trīs reiz mani māmuļiņa
Mani gauži raudināja
Vienreiz ciču nedevusi
Otreiz darbu mācidama
Trešo reizi vēl gaužāki
Tautiņās stādidama.

4519

93.
Ar dziesmiuņu maltu gāju
Ar valodu istabā
Lai nesaka sveša māte
Darba dēl noskumusi.

4520

94.
Kas pielēca mani raudot
Kas bēdīgi dzīvojot
Ļaudis smēja man raudot
Dievs bēdīgi dzīvojot.

4521

95.
Cauri gāju Bikseriešus
Laga meitas neredzēju
Vien šķība otra greiza
Trešā puišu salauzīta.

4522

96.
Dzied ar mani tautu meita
Ja nemāki gavilēt
I no ta paša dziedajuma
Būsi mana līgaviņa.

4523

97. 
Vediet mani kur vediet
Caur siliņu nevediet
Virsis man kājas bada
Skujas bira vaiņagā. 

4524

98.
Vediet mani kur vediet
Caur siliņu nevediet
Grabes manis tukšais
Pūrs par tiltiņu pārvedot.

4525

99.
Māte veda vedekliņu
Vieglas dienas gribēdam
Māte veda vedekliņu
Roka maizes devējiņu. 

4526

100.
Lec saulīte rīta agri
Lec pa logu istabā
Bārenīte kājas ava
Tumša tautu istaba. 

4527

101.
Lustīga i darbiņa
Kaut no Dieviņa veselība
Es tāja ozolā
Pretim stāvu uz lektu.

4528

102.
Divi gudri sasatikas
Steidzās mani aprunāt
Vēl nebija gudrajam
Mūža krekla mugurā. 

4529

103.
Kas tā tad balta nāca
Ka ar sniegu apsnigusi
Nav ar sniegu apsnigusi
Nāk ar savu tikumiņu.

4530

104.
Liepa, liepa meita, meita
Abas vienu daiļumiņu
Liepiņai balti ziedi
Meitai gudris padomiņš.

4531

105.
Līgaviņa, mātes meita,
Pierāj mani dzērumā!
Es nezinu dzērumā,
Kuŗa sieva, kuŗa meita.

4532

106.
Kumeliņ kumeliņ
Tu man kaunu padariji
Tev kājiņa paslīdēja
Man nokrita cepurite.
Kas godīga mātes meita
Paceļ manu cepuriti
Kas bij kada cūku zīža
Ne ar kāju nepasper.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu