Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Bruno Riekstiņa folkloras vākums

AtšifrējaJuris Zariņš
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-06-14 13:26:01
Atšifrējums

628

9. Pazīst kunga braukumiņu
Dzelza ratu braukumiņu
Pazīst meitas gājumiņu
Vizulīšu birumiņu

629

10. Uz ezera linus sēju
Laivā guļu diena vidu
Bandecem piesaciju
Daudzu sliežu netaisiet

630

11. Brauc pa priekšu vecais brāli
Tev labāks kumeliņš
Nī tev rasa bira
Nī tavam kumeļam

631

12. Es uzgāju Jāņu naktī 
Rasā baltu āboliņu
Ai, dievin' nu es būšu
Dzērajiņa līgaviņ

632

13. Balta puķe zaļa niedre
Ezerā līgojās
Balta māsa
Mana zaļa niedre līgaviņa

633

14. Pretim kalnam upe tek
Ievai ziedus braucidama
Pret brāļiem māsa tek
Asariņas slaucidama

634

15. Es nejātu kumeliņu
Jāņu naktī pieguļā
Jānīts savus kumeliņus
Grūžu zālē ēdināja

635

16. Kad es būtu zinājuse
Kura man vīra māte
Es tai būtu izcepusi
Zaķa piena placenišus.

636

17. Dziedi dziedi ganu meita
Aiz apara ganidama
Dzen sētā ganu meita
Tevs jau gaida precinieki

637

18. Viena pati roze zied
Kliņģerīšu darziņā
Viena pati mana meita
Balenīšu pulciņā. 

638

19. Šurpu turpu vējiņs loka
Kruzeto magonīti
Šurpu turpu lauds runāja
Ap manu augumiņu

639

20. Ceļa mala abolins
Eima abi vienu viet'
Tevi laudis kājām mina
Man turēja valodām.

640

21. Es redzēju Jānu rītu
Trīs saulītes uz lecam
Viena rudzu, otra miežu
Treša sīka sidrabiņa

641

22. Šodien pati Zāļu diena
Šodien Janīts zābakos
Rīt būs pati Jāņa diena
Tad būs kārkla vīzītēs

642

23. Dziediet meitas, dziediet meitas
Mēs ar Jāni dancojām
Janišam bij samta bikses
Man bij zīda kapatiņa. 

643

24. Trīs kalniņi noziedēja
Dzelteniem ziediņiem
Trīs māsiņas novalkāja
Vienu puķu vainadziņ!
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu