Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

31. zinātniskā ekspedīcija Latvijas teritorijā

AtšifrējaAija Joņina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-11 13:52:49
Atšifrējums

-22-

777


No tālienes es pazinu
Meža sarga līgaviņu:
Īsi, strupi lindruciņi,
Sēņu kule mugurā.
x

778


Laime sēņu māmiņai,
Tai meitiņas drīzi auga:
Piektdien dzima, sestdien auga,
Svētdien jāja precinie.
x

779


Ejat prom sveši ļaudis,
Zieda vien dabujuši.
Nāct otrreiz, trešu reizi,
Tad dabūsiet malējiņu.

Teic.piezīme: Šī dziesma jau pa precībam.

780


Teic.: Sēnāk derību dienā, dažreiz arī pirms derību dienas līgava un līgavainis deva viens otram derību dāvanu (ziedu) meitas līgavainim dāvināja pašas adītus cimdus, puiši līgavai gredzenu, naudu.
x
-23-

781


Es neiešu maltuvē
Apputēs man vainadziņš.
Lai iet brāļa līgaviņa,
Tai galviņa jumtu jumta.*

Teic.paskaidrojums: Brāļa sievai, jau sievas cepure.*
x

782


Es neietu to celiņu,
Kur bajāra dēliņš gāja;
Purvu bridu, niedres lauzu,
Lai bajāru nesatiktu.
x

783


Māte mana priecājās
Viendēlam atdevuse.
I pat saules neredzeju
Aiz dieveru cepurēm.

Teic.piezīme: Meita piemānīta - cerējusi līgavaini bez brāļiem.
x

784


Tautu dēls mani sauca:
- Sinepīte, sinepīte.
Vēl man bija nātrai būt,
Tavus vaigus zilināt.

785


Teic.piezīme
Tautu dēls nebija labs, bet - "Viena oagale nedeg", tāpēc tautu meita sīva.

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu