Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Hugo Skujiņa folkloras vākums

AtšifrējaDainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-01-04 15:05:37
Atšifrējums

26.)
skatījis maisu, kurā bijuši abi rijnieki salīduši un arī neticis gudris. Viņš brīnījies: "Es redzēju, ka tai vietā, kur tagad Rīga ir, bija jūra un tai vietā, kur agrāk kriķi auga, tagad ir ūdens, bet tādu rāpuli gan neesmu redzējis, kuram abos galos ir galvas un kāju nav nemaz."
Nu abi rijnieki sprukuši no maisa ārā un sākuši velnus mizot, kamēr tie aizbēguši. No tās reizes neviens velns vairs nenācis uz riju.

404

Kā ragana saimnieci vilkatās aizdzinusi.
(Uzrakstījis Andrs Ziemelis Aumeisteru pagastā.)
Dzīvojis reiz viens saimnieks un saimniece bijusi uz gaidībām. Kad viņa saslimusi, tad saimnieks aizbraucis pēc vecmātes. Viņš atvedis vecmāti un pats gājis pie miera. Vecmāte palikusi pie slimās saimnieces. Kad saimnieks no rīta cēlies augšā, tad ne vairs saimnieces, ne piedzimušā bērna istabā nebijis. Vecmāte krākdama gulējusi un to uzmodināt vien nav varējuši.

27.)
Vecmāte bijusi ragana un viņa saimnieci aizdzinusi vilkatās. Saimnieks nekā nezinājis. Ari vecmāte uzreiz pazudusi, kā ūdenī iekritusi.
No tā laika ap māju staigājusi vilku māte ar mazu vilcēnu. Pagājuši trīs gadi un saimnieks aris tīrumā. Viņš uz ežas ēdis launagu, ka pie viņa pienākusi vilku māte ar mazo vilcēnu. Saimnieks gan gribējis triekt vilku māti mežā, bet tā tik žēli skatījusies uz saimnieku un tam apskrējusies sirds. Viņš nolauzis maizes gabaliņu un nosviedis vilku mātei. Vilku māte saķērusi maizes gabaliņu, pusi nokodusi un aprijusi un otru pusi atdevusi mazam vilcēnam. Kad maize bijusi norīta, tad uzreiz vilku māte palikusi par saimnieci un mazais vilcēns par smuku puiku. Nu saimnieks pazinis savu sievu un dēlu. Viņš bijis traki laimīgs. Saimniece arī stāstījusi saimniekam, ka pie visa bijusi vainīga vecmāte, kura bijusi ragana un izdarījusi tā, ka saimniecei ar visu bērnu bijis jāaizskrien vilkatās.

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu