Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Irmas Mednes folkloras vākums (1925-1929)

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2020-05-22 21:52:07
Atšifrējumsaizmirsis. Ieiet kaimiņos redz - jūdz zirgu. Prasa, kā šim vajagot? Esot atnācis pēc dīsteli. Iedod, šis aiziet kā skan vien uz mājām. Aiziet uz mājām, dzen atpakaļ, lai iet pēc krustamo micīti. Tad gan atminējis.

1882 - 1883

Bagāts, kā grib, nabags kā var.

1884

Kad tu savu kreklu pied - - - - u

1885

Es nebiju mājās, kad auns ar kaunu brauca.

1886

Nabadzības dēļ nevajag lepnību kabatā bāst [bāzt].

1887

Kas lec bez biksēm, tas bez bēdām.

1888

Kas bez biksēm, tas bez bēdām.

1889

Kuļās kā pliks pa nātrām.

1890

Kā pa laipu uz elli.

1891

Jo pilks, jo traks.

1892

Nebēdā grēka dēļ, elle rūmes diezgan.

1893

Zini ko no jauna -
Tev nav kauna.

1894

Šnauks Rūniene, Rubeniene
Šnauks vecā Bencieniene.

1895

Nebēdā grēka dēļ, kad tik sirds tīra.

1896

Labes dienes no Pugem. Pugem jaunes dēles.

1897

Žīdiņš apkārt staigāja
Sīku preci nesāja:
Spices, mices, adatines
Un vēl dārgas lakatines

1898

Čigans saka: Lai lītu lai draņķētu, ka tik no gaisa nenāktu.
"Jurka taisi būdu, rasa jau birst."
Gaiss ir tīrs, bet Dievs soda būdu.
Ne saprast, ne gala atrast.

1899

M Jaunskungs Jēcis - pakulainis
Pielaiž uguni - paliek kaķis
A. Sīle, Garozes pag.

1900

Urrā, urrā, visi sauc
Un par Daugav' pāri brauc
Rāmi ņem, rāmi ņem
rāmi ņem sev līgaviņu.
(P. Sīle, Lādes pag.)

1901

Kādam vīram bijis dikti bailes no vilka un tāpēc viņš pa nakti negribējis iet ārā. Sievai bijis jāiet līdz. Vīrs tupējis un teicis: "Gaiša nakts - laba Rīgā braukšana. Sieva ieraudzījusi vilku un teikusi: "Dirs nu dirs Rīgā braucējs, vilks jau nāk!

1902

Lai visas tavas mūža dienas
Tā zied kā rozes dārziņā
Lai tev nebūtu nevienas
Kur jālej asara.

1903

Cerē, jauna sirds,
Tev vēl laime mirdz.

1904

Dzīvo šinī mājiņā
Kamēr nāve degungaliņā.

1905

Kad mēness spīd pie pirts
Tad nāc pie manas sirds
Tava sirds un mana sirds
Iznāks kopā karsta pirts.

Kad mēness spīd pie kūts
Tad nāc pie manas krūts
Tava krūts un mana krūts
Iznāks kopā stipra kūts.
(Natalija Sīle)

1906

Ку дилам ладейкам
Капа барулка
У бралса, бралса я
Китку земеничка

1907

Labāk ar Dievu
nekā ar velnu bagāts

1908

Mucā audzis, pa spundi barots
(A. Sīle)

1909

Mīlestība pārvald visu pasauli, mīlestība pastāv mūžīgi
Mīlestība stāv līdz kapmalai, mīlestība nekad nezudīs.
Mīlēju reiz meitenīti daiļu, kuru sevim dārgu turēju
Viņas bildi iezīmēju sirdī, tas vairs mūžam izdzēst nevaru.
Šeitan es uz jūras krasta stāvu, šeitan es par tevi domāju
Šeitan es priekš tevis ceļos metos, jūras smiltis priekš tev parakstos. .

1910

Kādā vietā mūrnieki taisījuši jaunu ēku. Nācis garām kāds žīds. Mūrnieks brīdinājis, lai neejot šim tuvu, būšot nokrist vēl kāds ķieģelis. Žīds neklausījis. Tā ari viņam uzkritis viens ķieģelis uz galvas. Sūdzējis mūrnieku pie tiesas ka tas viņam ķieģeli tīšam uzsviedis. Tiesnesis prasījis žīdam: "Vai viņš tevi nebrīdināja kad tu gāji garām?" "Ne." Prasa mūrniekam, vai viņš žīdu brīdinājis. Mūrnieks izliekas mēms. Žīds saka: "Vines! nav šis mēms, kā viņe toreiz varēj izteikt. "Žīds
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu