Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Rēzeknes Valsts skolotāju institūta vākums

AtšifrējaGatisBST
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-03-13 20:50:50
Atšifrējums

[530]

1187

Trīs vasaras ganos gāju.
Vilka piukas lasīdama;
Es apsedzu vīra mātei,
Vilka piuku villainīti.

1188

Ganos gājukreklus šūt,
Pie ozola mērīdama;
Svešai mātei tādi dēli,
Kā ozoli saauguši.

1189

Kāpostiņ, kacēniņ,
Kalpa vīra barībiņa;
Lai ēd pate saimeniece,
Kubulā gulēdama.

1190

Kaķīšam dēls nomira,
Ziemassvētku vakarā;
Visi kalni miglu meta,
Ar Pincīša asarām.

1191

Ne tik skaisti neviens brauca,
Kā brauc mana vīra māte;
Iejūdz zaķi kamanās,
Palaiž kurtus pakaļā.

1192

Sarkanais aboliņš,
Tārpiņš tavu sakni grauza;
Diženais tēva dēls,
Suns tu būsi dzīvojot.

1193

Dēlu māti suņi rāja,
Pa nātrēm valkādami;
Meitu māte skatījās,
Pa lodziņu smiedamās.

1194

Ganos gāju kreklu šūt,
Pie stirubana mērīdama;
Lai aug mans arājņš,
Slimbaniņa garumiņu.

1195

Lēni, lēni Dieviņš brauca,
No kalniņa lejiņā;
Netraucēja rudzu ziedu,
Ne arāja kumeliņa.

1196

Pincīts, kaķīts karā gāja,
Asariņas slaucīdams;
Visi kalni miglu meta,
Ar pincīša asarām.

1197

Neviens mani tā negaid,
Kā gaid mani meitas bērni;
Cits ar kaunu, cits ar krēslu,
Cits ar jauku valodiņu.

1198

Alu, alu alutiņ,
Guli mucas dibenā;
Kad es tevi kustināju,
Tad tu mani lustināji.

1199

Nepiedošu, nepiedošu,
Māsas pura vedējam;
Kam nolauza zelta rozi,
No māsiņas pūra vāka.

1200

Tīru linu grožu viju,
Sudrabiņā mērcēdama;
Lai brauc mana līgaviņa,
Kā saulīte mirdzēdama.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu