Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Bruno Riekstiņa folkloras vākums

AtšifrējaJuris Zariņš
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-05-17 16:28:11
Atšifrējums

78

Priekš naudas zagšanas.
Ta ka tu Jūdi mūsu Kungu Jezu kristu pie krista koka pienagloja, tā es tevi pienagloju un sienu noslēģēju un aiztaisiju naudu ar viņa ciešanu un ar Dievu ta visu augstaka tris vienības un ar šiem svētiem Dieva vārdiem. Eliorit + Jebod + Zadanij + Kāmali + Izmael + Zaer + Kor+ Elan+ Korenistos+ Maliet+ Naceal + Ar šiem vārdiem tev nauda tiešām būs palikt iekš to vietu kur stāvi, iekš kam ir Peruit Talis spitumi lai tiem Jezus Nacarienes iet Rea Janude ar vien Bal x zam iekš to vārda Dieva ta Tēva + Dieva ta Dēla + un caur spēku Dieva ta svēta gara + Amen, amen, Amen

79

Priekš deviņām vainām.
Dievs Tēvs +Dievs Dēls+Dievs Svētais Gars+ no tam trīs deviņām vainām kas pie tā cilvēka pie akmins sūnām pie kokiem 98,7654321. Saule, zeme, debes, zvaigznes, mēnes. Dievs Tēvs, Dēls Svētais gars palīdzi man to cilvēku pagla'bt un sāpes. Mans Jezus nes jūrā laivā trīs rozes rokā tās slimības rozes viņš iemeta jūrā tās veselas viņš atstāja pie manim Marija Jezus māte palīdzi man to cilvēku paglabt un tas sāpes atņemt iekš ta vārda Dieva ta Tēva + Dieva ta Dēla + Dieva ta svēta Gara + Amen (3 reiz jaruna) 

80

Priekš sāpēm. 
Kungs Jezus Kristus caur tavam piecām vātim tev atņemšu tas sāpes visas piecas vātis. Jezus Dievs ir man ārste mūžīgais un laicīgais (5 reiz jāsaka)

81

Priekš Ēdaja. 
Jezus ir dzimis, Jezus ir pazudis. Jezus ir atkal atrasts dziedē šo vāti tārps es pavēlu pa zvereja esi tu balts, sarkans vaj melns tu nepiederi pie šīs miesas šīj cilvēka tiekam debesu valstībā nāk griezies no viena ļauna iekš tā vārda ta dēla + un caur spēku ta Svēta Gara. Amen

82

Priekš sāpēm.
Jezus ir no Nacaretes, Jezus ir dzimis Betlemē, Jezus ir nonāvēts iekš Jeruzalems, tik taisni ka tie trīs vārdi.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu