Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

AtšifrējaMaigaJankevica
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-04-17 10:50:31
Atšifrējums

9265 

28.
Reiz kāda zēna dzimšanas dienā burve teikusi kā zēns akā noslīkšot. Māte likusi aku aizsist ar dēļiem. Bet tas nav neko līdzējis. Reiz kad bijis lielāks viņš uzkāpis uz akas dzīvot. Te dzīvodams, kāds dēls [dēlis] luzis un zēns ievelies akā.

9266 

29.
Reiz zaldāti gājuši uz mežu medibās. Viņi noķēruši divus lācēnus un audzinājuši. Kādu sestdienu viņi mazgājuši istabu un izdzinuši lācēnus ārā iz istabas. Viens no lācēniem aiz dusmām kādam zaldātam parplēsis menteli. Tūliņ lācēnu aizbeduši uz mežu un nošāvuši. Kad istaba bijusi izmazgāta tad vienu lācēnu kas palicis dzīvs ielaiduši istabā. Lācēns piegājis pie putras bļodas un ar ķepām lējis sev mutē putru tā kā pats ar ticis slapjš. Kad bijis paēdis un vartījās par izmazgāto istabu tā kā istaba atkal bij netīra. Zaldāti nošāvuši arī otru lācēnu.

9267 

30.
Reiz kāds vīrietis gājis pa ceļu viņam pakaļ gājis kāds suns. Viņš gribējis no suņa izbegt un lecis pāri sētai un suns pakaļ, viņi abi iekrituši nupat jaunizraktā kapsētā. Vīrietis par kapu pēris suni kā tas palicis tīri stīvs. Vīrietis pats kautkā [kaut kā] izkāpis iz kapa bet suns palicis kapā.

9268 

31.
Reiz kādam ganam pazudušas aitas. Viņš gājis meklēt. Ceļā pretīm nācis kāds jauneklis. Jauneklis prasījis ko viņš meklējot. Dzirdējis kā viņam aitas pazudušas viņš radījis ganam damu kurpju papedi par aitas pēdu. Gans gājis pa kurpju pēdam un aizgājis pie kādam bodes durvīm. Gans gājis iekšā un prasījis lai atdodot viņam aitas. Bodnieks nav sapratis un nezinājis nekā par aitām un paņemis pātagu un izdzinis ganu ārā.

9269 

32.
Reiz divi brāļi jājuši pa mežu uz viena zirga. Te zirgam paslīdejusi kāja un zirgs kritis. Abi brāļi arī krītuši bet viens kā krītis uz kāda akmeņa tā bijis beigts. Bet muižkungs domājis kā brālis pats nositis un tāpēc licis lai bendes nogriež viņam galvu tai pašā. Bendes nogriezuši galvu un gribējuši nest paradīt muižkungam kā viņi nebledas un ir
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu