Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

2. zinātniskā ekspedīcija Tukuma apriņķī

AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-02-11 13:45:47
Atšifrējumstā viņam ik uz riteņa apgrieziena - tā vice dod viņam pa muguru.Šis nu nāves bailēs  domājis, ka nu jau kāds žuliks klāt ir un sāk viņu pērt. Nu tik ir riktīgi! Un šis tik nu sitis tai ķēvei, lai var ātrāk izbēgt.Un,jo ātrāk brauc, jo vairāk sit. Un, kā tā ķēvele skrej, tā šis izmētājis visas teļādas, ratus pa pusei salauzis.
Drīz sākuse svīst gaismiņa.Nu viš apskatījies, kas tas sitējs ir, kas viņu sit. Ķēvi bijis noskrējis bišķi dzīvu.Ieraudzījis,ka tas ir no paša ratiem. Viš vēl iedrošinājies atskatīties, kur tas svilpējs, un atjēdzies, ka tas ir paša deguns- tas svilpējs.Un viņam tik bezgal dusma bijuse uz to paša degunu,ka viš nezinājis,ko ar viņu darīt, kā viņam atriebties. Un izkāpis no tiem ratiem ārā. Uz ceļa bijuse zirgu mēslu čupa.Šis nu grūdis to degunu mēslu čupā un teicis: "Cuks pa vienem telādem, cuks pa otrem telādem,cuks pa manem lielem izbailem!"

3697

  Kandavas žīdelis Mauske atbraucis uz Sabili iepirkt "jēres". Un tā viņam pagadījies, ka nevienu nav nopircis.Braucis tāds noskumis atpakaļ. Nu un, līdz izbraucis no Sabiles pilsētas robežām,tur ir tās Matkules pagasta pirmās mājas Zīdikas. Un pie Zīdikām gul lielceļa grāvē smuks balts jērs.Nu šis domājis, nopircis nekā nav, pajems to pašu atrasto, taču būs kāds rubulis. Pajēmis, iecēlis "ieks savem kulbem" un braucis priecīgs.Aizbraucis līdz Greiļu kalnu un sācis skatīties, ka tā ķēve dikti smagi velk. Atskatījies,ko ta jērs dara. Vai, jērs izaudzis pulku lielāks! Nu viš brauc pa līdzenumu un skatās,ka nu vai nav riktīgi, ka tas nebūs īstens jērs. Šis sācis saukt:"Buc āre,buc!"
Bet jērs nekust nemaz. Nu aizbraucis līdz Cikundes kalnu, bet ķēve vairs nevar
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu