Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

15. zinātniskā ekspedīcija Liepājā

AtšifrējaInga Tapiņa
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-01-18 19:52:20
AtšifrējumsDēļu plānu krikšķināju,
Oša dures virināju.
(kāzu dziesma)

5234

Nebēdāji, tautu dēli,
Ka es maģa līgavina.
Cels mani kūrpītes,
Duj linu saujas1).
(1)kad nojem kaspinus, no matiem un liniem sapin uz pieres ragus. Virsū sien lakatu. Kaspini - krāsainas bantes, ko meitas sien ap galvu riņķī kā kroni)

5235

Ak, svainīti, jēra pūsli,
Ko atnesi atiedams.
Mātī vajag šūtu kurpju,
Tēvam - cauņu cepurītes.
Maģajamis māsēnamis
Pa sudraba gredzentiņ'.
(meitas galā apdzied brūtganu)

5236

Bārenītes villainītes
Stāvu stāve pūriņā.
I es aužu, i man bija,
Manas stāvu nestāvēja.
(villainītes labas, biezas. Bārenīte čakla bijusi, centīgi audusi)

5237

Aiz rožu krūma noklausos
Ko tēvs ar māti runāja.
Tēvs sola meitu, māte liedza,
Tautiets lūdza raudādams.
Tautiets lūdza raudādamis,
Saujā naudu skambināj.
Pērc par naudu putna bērnu,
Nepērc manu augumiņu.
Godā dzimu, godā augau,
Godā kroni mūžam nes'.

5238

Kad vakars bija kluss un rāms it viss
Man gadījās pa meža ceļu iet.
Kāds laupītājs man pretī gadījās -
Sniedz naudu šurp, ja dzīvība tev dārg'.
Sniedz naudu šurp, ja dzīvība tev dārg',
Sniedz naudu šurp, es esmu laupītājs
(tā ir čigānu dziesma. Kādreiz Ulmaņa laikos šeit bija kāzas, ienāca kādi duj pāri čigānu un to dziedāja)

5239

Visi iet ŗiņķī.
{Kalniņā(ja) liepas auga,
Lejiņā|(ja) upe tek.
Sit plaukstas
{Tur zaldāti zirgus dzirda,
Tur meitiņas velējās.
griežas.
{Tā būs mana līgavina,
Kas tik balti velējās.
Es nēsāšu baltus kreklus,
Līgavina velētāja.
(rotaļa. Visi iet riņķī pa duj. To rotaļu gāja kādi 50 gadi atpakaļ, kad es Palangā dienēju. Te to neviens nezina. Palangā to gāja latvieši, leiši jau nē)

5240

Linu mīstes notika priekš Ziemassvētkiem. Galvenais jau gāja meitas un zēni. Zēni jem meitas, nogulda uz buku (kur mīstīklas saliktas) un cērt āderi:
paķer meitai aiz vēdera ādu un tur ciet dūrē. Otrs puisis ar savu dūri sit pa tā zēna dūri, un meita kliedz.
Linu mīsti sāk vakarā, kad jau tumšs. Mīstīja līdz pusnaktij, paēd un guļ stundu, duj rijā Tādi mazi 10 g.v. puišeļi iet skatīties, kā lielie puiši ar meitām guļ. Tad atkal mīsta.
Vakarā dzer alu un danco.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu