Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Buramo vārdu krājums (1925-1926)

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-05-15 22:02:25
Atšifrējums

to Krusta svētu zīmi ka tu caur to krusta sistu Kristu esi atpestīts Ak visu valdigais mūžigais Dievs tu Tēvs mūsu Kunga Jezus Kristus es pie saucu tevi pār šo Kalpu kalponi jeb bērnu jeb ari kādu citu radibu kam tavas Kristibas dāvanas vaijaga [vajaga] un tavu mūžigu žēlastibu caur to garigu atdzimšanu iegribās uznem to Kungs un ka tu pats esi sacijis lūdziet tad taps jums dots meklejiet tad jūs atrassiet klaudzinajiet tad taps jums atvērts tad dāvini Ak Kungs to dāvanu tam Kalpam tai kalopnei tam bērnam kas lūdz liec pie tev atrast un atver tam, tai tās žēlastibas dāvanas Kā tas, ta, to mužigu svētibu tās debeškigas no mazgašanas dabu un iekš tās solitas dzīvibas nāk caur Jezu Kristu mūsu Kungu Amen + + + Es piekodinaju tev tu neškīsts gars iekš ta vārda ta Dieva ta Tēva un Dieva ta Dēla un Dieva ta svēta gara ka tev būs at stāties no ši kalpa

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu