Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Liepājas komercskolas vākums

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-06-19 19:15:47
Atšifrējumsasins miera paliek kad to ne grib ticet tad raksta tos vārdus uz nazi un lai vienam lopam dur tad viņam asins ne tek Bir + Bertus + Kristus + Bovet + Lebūkat + Mornt + Lēs + Mariju + Sosepit + tie ir priekš visiem cilvekiem svāti raksti no ta svēta krusta sistā kapa tapa mūsu Kungs Jēzus     Kad ķeizars Kārlis uz ņēma Tranču [franču] zemi ienāca tad lika ar zelta bokstabiem no rakstīt kas šo lūgšanu prātā tur tur un kausa un mūsu Tēva reizi skaita un ciešanu un miršanu kas to piemin, tas ne kad slikti nemirst ari caur jifti ne kad ne mirst un kad sieva bērnu dzemde tad viņai vajaga to grāmatu pie sevis turēt jo tad vieglaki ar viņai ies Kad tam bērnam laba pusē pieliek tad viņš no nelaimes tiks izglabts un kad šo grāmatu māju no mājas ness [nes] tas būs svēts kas būs noladēts iekš kurjam [kurām] mājam ši grāmata ir tur ne kāds uguns nemaitas. Tie kas pēc šis grāmatas dzīvo tam būs priekš miršanas zīmi pie debesim redzama.
Beigas. 
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu