Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Korģenes pamatskolas vākums (nr. 2) (1926-1941)

AtšifrējaRoberts
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-03-14 12:37:41
Atšifrējumsmāte plakana meita apaļš un priecīgs dēls.    (apinis)

1 341

24.) Brūti aizved, krēsls paliek.          (sienu kaudze)

1 342

25.) Melni lopi, balta pļava, vajag gudru ganītāju.              (grāmatu lasa)

1 343

26.) Dzērvei kakls pār jūru.                 (katliņu stīpa)

1 344

27.) Sarkans galdiņš kuļas jūra dien kā nakti nepiekūst.        (mēle)

1 345

28.) Liels liels ozols pagasta vidū septita diena bites lien iekšā.         (Baznīca).

1 346

29.) četri taisa gultu divi rāda uguni viens pats apguļas.      (suns)

1 347

30.)      Viena māsiņa Rīga viena Pērnavu matu bizes kopā.          (sēts)

1 348

31.) Div dūdiņ, div lēdiņ, četru zemes mērniek miltmais vīdu karogs gala         (govs)

1 349

32.) Uz ozol aug lini, uz liniem aug māli, uz māliem aug cūka. (uz ozola galdu ir galdauts - uz galdaut ir mālu bļoda, ir cūku gaļa)

1 350

33.) Melns kā velns krancan kaklu reiz par nedeļ lakta lēc.                 (mācītājs baznīcā)

1 351

34.) Cibīts tup uz vienas kājas.           (sēne)

1 352

35.) Maza maza mājiņa neviena lodziņa.        (ola)

1 353

36.) Kas iet baznica uz galvas.     (nagla)

1 354

37.) Gruča mīņa pupa pampst.          (vērpa)

1 355

38.) Mazs,mazs sunītis sarga māju.            (atslēga)

1 356

39.) Tērauda cūciņa pakulu astīte.    (adata un dzija)

Sakāmvārdi

1 357

40.) Tukša muca tālu skan.

1 358

41.) Miers baro, nemiers posta.

1 359

42.) Kas kaunu neprot, tas badu nemirst.

1 360

43.) Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.

1 361

44.) Kas māk, tam nāk.

1 362

45.) Ko nevar celt, to nevar mest.

1 363

46.) Koks, kas čikst, tik ātri nelūst.

1 364

47.) Jo plikāks, jo trakāks.

1 365

48.) Kā vējš skrien, tā miets atduras.

1 366

49.) Kur koku cērt, tur skaidas krīt.

1 367

50.) Apdomā, iekams ko dari.

1 368

51.) Kāds kungs, tāds kalps.

1 369

52.) Kā māk, tā dzied.

1 370

53.)Ko sēj, to pļauj.

1 371

54.) Labs kumos, kas aiztaupīts.

1 372

55.) Labs darbs, kas padarīts.

1 373

56.) Baro suni, kamēr vilks aitas.

1 374

57.) Pirtī iet kaili. bet pasaulē raibi.

1 375

58.) Kas čīkst, tas nelūzt.

Tautas dziesmas.

1 376

59.)
Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotēi
Kā puķīte dārziņā.

1 377

60.)
Mana mīļa māmuliņa,
Mana mīļi audzināj.
Pati māte dubļus brida
Mani nesa rociņā.

1 378

61.)
Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam!

1 379

62.)
Ai bērniņi, ai bērniņi.
Klausat tēvu māmuliņ.
Mūžam saule debesīsi
Ne mūžami tēvs māmiņ. 

  
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu