Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Reģistrēties | Pazudusi parole?

Korģenes pamatskolas folkloras vākums (Nr. 1)

AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-07-12 12:28:10
Atšifrējums                   8 lop.
to drošibu un brīvibu ari dos iekš vārda Dieva ta Tēva ta Dēla un Dieva ta Svēta Gara No debes [debess] sūtits [sūtīta] ta grāmata ir ar mākuļa bokstabiem rakstita un līgojās iekš Sīnu par donu upi kas viņu piekert gribeja tad viņa vilkās atpakaļ līdz to gadu 1791 ar tām domām klāt nāca vinu no rakstit un tai pasaulei līdz dalit tani grāmata līdz dalit tur klātaki nāca iekša rakstits kas par svēdienām [svētdienām] strāda no ta Dievs griezis nost visu svētibu un laimi + jums vajaga iekš to dienu baznica iet un Dievu sirsnigi lūgt un no savas bagatibas nabagiem dot lai jūs esiet ta ka tas muitinieks es pavēlu jums sešas dienas strādat un septita diena baznica iet un Diev vārdus klausit lai jūs tai diena ne strādajiet katris vīrs vec [vecs] vai jauns vajaga par tiem grēkiem Dievu lūgt ka tie grēki tiek jums piedoti ne pie turieties pie zelta vai sudraba ko pie Dieva nezvēriet divdesmit vienu gadu veci ne jaunaki un ne pēc iegribešanas un ne ātraki ka es rakstijis esmu žēlastibu un svētibu no jums ne esiet ar meliem palaižņi godajiet tēvu un māti ne runajiet lišķu vārdus pret savu tuvaku, kad jūs visus šos grēkus nedarisiet, tad es došu veselibu un mieru un svētibu. Kas šai grāmatai ne tic un ne dara tam laimes un svētiba [svētības] nebūs. Es jums saku ka es Jezus Kristus to rakstijis ir    kas maniem rakstiem preti runa tam ne kādas palīdzibas nebūs Kam ta grāmata ir un ari citiem
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu