Collection of Kurmene 6-year Primary School

0872-Kurmenes-pamatskola-07-0068
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-12-01 20:48:59
Updated2022-12-01 21:18:20
Transcription (text)taisījies cirst taisni to zārku, kurā gulējis Juris. Te Juris izlēcis no zārka un kliedzis: "Ko jūs, suselnieki, neļausiet mums miroņiem gulēt!" Laupītāji tā pārbījušies, ka pametuši visu naudu un paši aizlaidušies lapās. Drīz ieradies Jānis un atprasījis savu mārku. Juris devis vienu mārku tam vēl virsū. Jānis to neņēmis teikdams: "Man vajaga tādas markas, kas nākusi ar paša pūliņiem, bet es šito nekad neņemšu jo tā ir bez sviedriem tev ienākusi." - "Kā, man zārkā neizspiedās sviedri uz pieres, kad tas razbainieks taisījās mani pārcirst." teicis Juris, bet Jānis nebijis ar mieru. Viens laupītājs gribēdams redzēt, vai daudz miroņu, tika atsūtīts no biedriem, kas bija mežā apstājušies, lai apskatas. Pabāzis galvu pa logu, tas ieraudzījis, ka divi strīdās dēļ vienas markas. Bet te to ieraudzījis Juris un norāvis tam cepuri teikdams uz Jani: "Te tev būs mana paša nopelnīta cepure." Laupītājs aizskrējis pie citiem un teicis: "Vai kas tur bija pulka miroņu sacēlušies. Viņi visi strīdējās ap naudu. Vienam bija pietrūcis markas, jo visiem iznāca tik pa markai, un tam, kam pietrūka tās markas iedeva manu cepuri, ko viens norāva."

5646

Stiprs bijis Ādamu Andžs, kas satvēris divus vīrus un sasitis kā plaukstas, abus kopā, ka uz vietas bijuši beigti.
Stāstīts: 1938 g. 17. febr.
Stāstītājs.
K. Zilgalvs. Kurmenes Krūmiņos. 72 gad.

5647

Kad mana mātes māte precējusies, tad nebijis vis tik viegli apprecēties, kā tagad. Tad vajadzējis iet uz Kur-
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.