Collection of Kurmene 6-year Primary School

0872-Kurmenes-pamatskola-07-0067
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-12-01 20:28:02
Updated2022-12-01 20:48:53
Transcription (text)

5644

Es zinu mazu lietiņu, kur virsū stāv kā micīte. Pie katra puiša vīrieša, šo lietu redzēt, dzirdēt var. Pie sievām redzama tā nav, bet atkal ira līgavai. Un ja to žīdam atņemtu, tad žīds ar vairs nekas nebūtu. Par veltu tu, draugs, nemeklē, ne ellē, ne ar pasaulē, ej pirtī droši mudīgi, tur tu šo lietu redzēsi. (Atb. Burts "ī")

5645

Juris un Jānis gāja uz Krēpļu krogu dzert. Juram pietrūka naudas, tas palienēja vienu mārku no Jāņa, kam vēl bija. Juris solījās nākošo svētdienu to atdot tepat krogā. Nākošā svētdienā Jānis Jura nesagaidija un nāca uz muižu, kur viņš dzīvoja pie vagara. Juris redzēdams ka šis nāk, teica sievai, lai izejot pretī un pasakot, ka viņš esot slims. Sieva izgājusi pretī un teikusi: "Vai Juris jau trešo dienu guļ bez valodas" - "Ja, bet kas tad man atdos parādu, vienu mārku." - "Nu to jau atdos škipele pie kapa bedres." Jānis noticēja sievai un aizgāja. Ceļā tas satika vagaru, kam izstāstīja savu nelaimi. "Ko, Juris slims tu saki! Nekad, nekad viņš nav slims. Viņš ir vesels kā rutkis. Vēl vakar tas skaldīja malku," Otrā dienā Jānis gājis atkal pie Jura. Tagad tas bija apjēmies nelaist Juri tik viegli vaļā. Sieva redzēdama, ka šis nāk izskrējusi atkal pretī un teikusi: "Vai manu vai, Juris sen jau līķu kambarī guļ zārkā." Ko nu Jānis darīt, tas apdomājis iet tomēr uz līķu kambari. Juris tur jau gulējis zārkā tikai dzīvs. Kambarī pa to laiku bijuši sagājuši laupītāji izdalīt salaupīto naudu. Viņi strīdējušies ap kādu gredzenu. Viens teicis, lai pārcērtot zārku, kas pārcirtīs, tas dabūs gredzenu. Viens jau
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.