Collection of J. and A. Robežnieks

1912-J-un-A-Robeznieki-03-0002
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Akceptēts
Labots2021-09-15 16:59:54
AtšifrējumsAuziņu mātes teikumā, izloksnē.

Skaista augu mētei meita
:,: Adīt, šūt vis negribēj'- :.: Aijā trallallā
Laiska augu mātei meita
:,: Vērpt un aust netikās :,: aijā - " -

Retīts kaktā pats vērpēs
:,: Kvēpi driķēj villainīt':,: aijā - " -
Tīklu aude zirneklīts
Būs brūtei palodzīts aijā - " -

Tukš pūrīts, rupš kreklīts,
:,: Pie vārtiem precenieks :,: aijā - " -
Sirmu zirgu, linu kreklu
:,: Galvā cauņu cepurīt' :,: aijā - " -

"Brauc ellē smalks puisīt
:,: Es pie teviem gan neieš' :,: aijā - " -
Lied speltē smuks kundzī
:,: Man jau tevis nevajag :,: aijā - " -

Man zināms tautu dēls
:,: Rupu bikšu valkātājs :,: aijā trall---
Mani vedīs tautīnās
:,: Maisa kreklu mugurā aijā trallalā.

254

meld. 255
Damrožu mātes teikumā

Daiļa augu pie māmiņas,
:,: Man darbiņis netikās :,: aijā aiaiā.
Adīt, šūt negribēju,
:,: Aust un vērpt nemācēju :,: ai - - -

Ratiņš kaktā sapelēja,
:,: Kvēpi raksta villainīti:,: aijā - - -
Zirneklītis tīklu auda
:,: Būs man smalki paladziņi aijā -

"Ai māmīna ko darīšu
:,: Pie vārtiem precinieki :,:
Tukšais pūrs skaļi klaudz
:,: Linu krekla gribēdams :,:

Braucat prom precinieki
:,: Man jau jūsu nevajaga :,: aijā - -
Lien speltē tautu dēls
:,: Man pašai savs zināms. aija - - -

Man pašai tautu dēls
:,: Rupja krekla valkātājs :,:
Kad vedīs tautiņās
:,: Maisu vilkšu mugurā!:,:
Aijā ai, ai, ai --
Maisu vilkšu mugurā.
Pierakstījusi A. Robežniece
Atšifrēt tekstu
Key words
TranscribeChoose another fileFrequently asked questions

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.