Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Transcribed byDainisP
Finished
Accepted
Edited2018-01-08 10:13:32
Transcription

36.)
smējusies. Saimniece negribējusi stāstīt un teikusi, ka viņa izstāstīšot, tad viņu abu laimei ar būšot beigas. Bet saimnieks neatlaidies un beidzot arī saimniece izstāstījusi, kamdēļ viņa pa dievvārdu laiku smējusies. Baznīcā uz loga esot sēdējis velns un uz jēlas zirga ādas pierakstījis visus tos, kuri snauduši vai rēgājušies apkārt. Bet velnam pietrūcis uz ādas rūmes ko rakstīt un tas nu iekodis vienu ādas malu zobos un uz otras malas uzlicis kāju un stīvējis ādu lielāku, lai būtu rūmes ko rakstīt. Bet velnam šūbējies un tas ģenģeriski novēlies no palodzes uz grīdas. Tamdēļ viņa arī esot tik gārdi smējusies. Saimnieks vēl prasījis, kā viņa (saimniece) to varējusi redzēt, ka viņš nekā neesot redzējis. Tad nu saimniecei bijis jāatzīstas, ka viņa ir ragana.
Otrā rītā saimnieces nekur vairs neatraduši. Viņa bijusi pazudusi ar abiem bērniem. Mājas puisis naktī nācis mājā un tas redzējis kā saimniece darījusies. Viņa iznākusi no istabas, paņēmusi slotas kātu un apgriezusi to sev trīs reiz riņķī, tad

37.)
ar abiem bērniem uzkāpusi uz slotas kāta un aizskrējusi pa gaisu.
No tās dienas saimniekam vairs negājis labi. Viens pēc otra sākuši nīkuļot lopi un tikmēr nīkuļojuši kamēr nosprāguši. Saimnieks palicis nabags un beidzot izputējis no mājas.

411

Saimniece – ragana.
(Uzrakstījis Andrs Ziemelis Aumeisteru pag.)
Reiz atkal viens saimnieks apprecējies un viņa sieva bijusi ragana. Saimniece nekā lāga nestrādājusi un cauras dienas gulējusi.
Reiz ganu Ješkam (puikam) nenācis miegs un tas līdz pusnaktij bijis nomodā. Priekš pusnakts istabā ienācis melns kungs un piegājis pie saimnieces gultas. (Tas bijis velns un puika to redzējis.) Velns cēlis saimnieci augšā un kad tā uzcēlusies, tad to aiznesis uz "Vāczemes velnu balli".
Nākamā naktī puikam atkal nenācis miegs un viņš atkal redzējis, ka velns aiznes saimnieci uz vellu balli. Puika pie

Keywords

TranscribeChoose another file