Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Transcribed byDainisP
Finished
Accepted
Edited2018-01-08 10:09:06
Transcription

34.)
deviņi simti deviņdesmit deviņi gadi vecs!" Velns nospļāvies un norūcis:
"Pī, kā uzminēja!"
Nu velns skrējis pēc apsolītā sieka zelta naudas. Viņš to atnesis un atdevis saimniekam. No tā laika saimnieks dzīvojis bagāti un tam nekad nekā vairs netrūcis.

410

Saimniece – ragana.
(Uzrakstījis Andrs Ziemelis Aumeisteru pag.)
Reiz dzīvojis viens saimnieks, kurš meklējis strādīgu un smuku sievu. Ilgi viņam tāda negadījusies. Reiz saimnieks gājis caur lielu mežu un ieraudzījis, ka uz celma sēd traki smuka meitene un raud. Saimnieks piegājis klāt un prasījis, kas šai (meitenei) vainas, ka viņa raudot. Meitene stāstījusi, ka tai neesot ne mājas, ne tēva, mātes un nekur nezinot iet. Meitene bijusi tik smuka, ka uz rāvienu saimniekam iepatikusies un viņš to vedinājis uz savu māju. Meitene nākusi uz saimnieka māju un palikusi pie viņa dzīvot. Drīz vien saimnieks apprecējis

35.)
meiteni, jo tā bijusi tikpat strādīga, cik smuka. Viņi dzīvojuši laimīgi un saimniekam nekā netrūcis. Tam lopi varen padevušies un mantas bijuši visi kakti pilni. Tikai viena vaina bijusi – saimnieci nevarējuši nekā piedabūt, lai viņa uz baznīcu iet. Saimniecei bijuši jau divi bērni, kad beidzot saimnieks to pierunājis, lai brauc viņam līdz uz baznīcu. Saimniece gan negribējusi, gan negribējusi un teikusi, ka būšot pieci gadi apkārt, tad viņa iešot baznīcā. Bet saimnieks neatlaidies un beidzot arī saimniece savīkšusies un braukusi saimniekam līdz uz baznīcu.
Bijis karsts vasaras laiks un baznīca bijusi bāztin piebāzta ar ļaudīm. Daudzi snauduši un rēgājušies apkārt. Bet saimniece pa visu dievvārdu laiku smējusies vienā laidā. Kad baznīcēni nākuši ārā un saimnieks ar saimnieci braukuši uz māju, tad saimnieks prasījis saimniecei, kamdēļ viņa pa dievvārdu laiku

Keywords

TranscribeChoose another file