Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Transcribed byMagdalina
Finished
Accepted
Edited2019-02-12 15:01:40
TranscriptionIlze Kažoks 75 g v.

2761 

Piena spaiņu pagatavošanai kokus vajaga cirst jaunā pilnā mēnesī, tad nostājas biezss [biezs] krējums.

2762 

Lubānā
Kad par ūdens nesamiem kāšiem pārkāpj, tad vēders sāp.

2763 

Kam tā būs, kam nebūs,
Tik vēlīga tautu meita!
Mīļi sauca tēvs, māmiņa
Viegli durvis virināja.

2764 

M. Ronis 60 g v. 
Šitā ciema meitiņām
Viena pate kaŗotīte:
Ir to pašu kaķis vilka
Pa lodziņu istabā.

2765 

Ilze Kažoks 75 g v.
Kamdēļ rudziem palikušas īsākas vārpas.
Senos laikos rudzu vārpas bijušas stiebrā līdz pirmam posmam. Cilvēki nezinājuši, kur maizi likt. Reiz māte ar maizes garozu bērnam dibenu slaucījusi. Dievs gājis gaŗām un saskaities, ka pa visam negribējis vairs rudzus atstāt. Vista teikusi: "Manis dēļ lai nav neviena, gan es par sētiņu pārlēkšu un dabūšu ēst." Bet sunīts lūdzis Dievu, lai atstājot kaut tik vien gaŗu vārpiņu kā viņam no purna līdz acīm. Dievs sunīti paklausījis un atstājis arī tik gaŗu vārpu kā sunīts lūdzis. No tā laika ticīgi cil-
Keywords

TranscribeChoose another file