Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

19th scientific expedition in Lithuania and Bauska district

Transcribed byLigaB
Finished
Accepted
Edited2018-03-14 19:28:10
Transcription- 102 -
Tad novedu tautu meitu
Ar visām villainēm.

1431

Mičošanas dziesma puišiem.        (Ir meldija, ieskaņota magnetof.)

Saki, draugs, kam atstāji
Jauna puiša dzīvi,
Kurā bij' tik svabadi,
Kurā bij' tik brīvi.
Visas meitas mīlēt var,
Dažas nobučot pat ar',
Tomēr brīvs gan esi. 

Tu pats sevim skaitiji
Brūtes vai pat dučiem.
Dažas no tām skūpstīji,
Mildas, Klāras, Floras.
Bet nu tagad viena vien
Jāmīlē vai nakt' vai dien',
Draugs, vai to gan spēji?

- 103 -
Vīrs tik esot sievas vergs
Līdz pat papa malai:
Sieva vīru ka lietuvēns
Moka katru dienu.
Ej vai krogā, baznīcā
Sieviņ visur pakaļā
Vaļā vairs netieku.

1432

Miču dziesma meitām.       (Ir meldija - magnetofons). Tc. dziesmu zina no 1928. gada.

Mēs pinam brūtes vainagu
No zaļiem miršu zariem.
Jo brūte viena esi tu
Starp visām šitām skuķēm.

Piedziedājums: Smukais, daiļais miršu kronītis,
Šleijers balta zīda,
Pate sarkan balta.

 
Keywords

TranscribeChoose another file