Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

23rd scientific expedition in Alūksne and Gulbene districts

Transcribed byGatisBST
Finished
Accepted
Edited2018-03-14 19:25:51
Transcription

1583

Socialdemokratubiblioteka N 5.
Aduarda Veidenbauma
Dzejas
Lontone 1900.
Socialdemokratu bibliotekas apgādībā 32 lpp.
[attēls:] Eduards Veidenbaums
Dzimis 1867. g. sept. 21. d., miris 1892.g. maja 12.d.
[Dzejoļu pirmās rindas; dažiem arī virsraksti:]
+- Kā gulbji balti padebeši iet (12 r.) 3.lpp.
+ Pa ielām dubļainām līst lietus, vēji šņāc (8 r.) 3. "
+ Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka (12 r.) 3. "
+ Kuļos es kā pliks pa nātrām (8 r.) 4. "
+ Pie debesīm mēness spīd bālais (8 r.) 4. "
+ Es atminos rožainos laikus (18 r.) 4. "
+ Vēl desmit, divdesmit gadu (12 r.) 5. "
+ Uz galu mana dzīve iet (12 r.) 5. "
Es redzu kā nāve jav mani skauj (8 r.) 5. "
[Nav E.V. oriģināldzejolis, bet tulkojums]
o Jav vēsās smiltīs dārgie draugi dus (12 r.) 5./6. "
+ Kā sapnis no pasaul's dzimusi zūd (12 r.) 6.lpp.
Tumsa un migla (16 r.) 6. "
o Viss atriebies, apnicis ir (22 r.) 7. "
o Pie debesīm zvaigznes spulgo un mirdz (16 + 2 r.) 7. "
o Dievbijīgs apmierinājums (Te pasaulē mokas un vaimanas valda. 12 r.) 8. "
o Kam tīk dzīvot, tas lai dzīvo (16 r.) 8. "
o Ticīgo apmierinājums (Vēl neesmu dubļos tik dziļi es slīcis; 4+14 r.) 8./9. "
o Es domāju, ka pasaulē (10 r.) 9. "
+ Pēc goda, pēc varas, pēc mantas (8 r.) 9. "
+ Nost reiz skumību metīšu tumšo (4+12 r.) 9./10. "
+ Par velti ir nožēlot agrākos darbus (6 r.) 10. "
+ Vai senatnē vien tikai vīri bija (6 r.) 10. "
+ Kad niknas vētras dzīvei postu draud (10 r.) 10. "
+ Lai nedomā cilvēks, ka otris ir slikts (1+19 r.) 10./11. "
Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats (20 r.) 12. "
+ Projām no laukiem aizsteidzas sniegs (39+25 r.) 12./13. "
Ja tev pasaulē jūtīga sirds (8 r.) 14. "
+ Nākt Olimpā mums aizliedz dievu spēks (4+4 r.) 13./14. "
+ Īsts filozofs nav pesimists (7 r.) 14. "
Viss ir joks, par visu smejies (12 r.) 14. "
+ Grāmatu kaudzes (8 r.) 14. "

turp.

Keywords

TranscribeChoose another file