Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Transcribed byLigaB
Finished
Accepted
Edited2018-10-04 13:45:05
Transcription

[1495] 2140 - 2145
Zemītē

2140

2141

Diezin vai tas tiesa busi ko tie ļaudis daudz runaja tri did ri di ridi
ra la la ko tie ļaudis daudz runaj

turpat

2142

2143

Vai dieviņi ko darišu sajaj tautas pilna seta sajaj tautas
pilna seta saņem braļa kumeliņ

turpat

2144

2145

Es ar irbi sa dereju tecet zemes gabaliņi es ar irbi
sadereju tecet zemes gabaliņ
Keywords

TranscribeChoose another file