Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Transcribed byLigaB
Finished
Accepted
Edited2018-10-04 13:40:07
Transcription

[1495] 2132 - 2139
Zemītē, J. Henniņš

2132

2133

Aiz upites liepa auga apakš liepas zaļa zal e e e e e
apakš liepas zaļa zēl

Zemītē J. Henniņš

2134

2135

Tris puisiši krogā dzera tiem nav graša kabatā juli foldra juli foldra juli
foldra ra la la

Zemītē

2136

2137

Apkart kalniņ ap kart lejiņ Kam nav kaltis kumeliņis tra ra ra ra ra tra ra ra
ra ra ra ra, tra ra ra ra ra tra ra ra ra

turpat

2138

2139

Sedi sedi tu godiga tu laimiga mates meita sedi sedi tu godiga
tu laimiga mates meit

Keywords

TranscribeChoose another file