Latvijai 100 lv100.lv
E-pasts:
Parole:

Register | Password lost

Collection of the Scienctific Committee of the Riga Latvian Society

Transcribed byMagdalina
Finished
Accepted
Edited2018-02-14 15:00:16
Transcription21
Tu soliji mani nemt
Pirkt man zelta gredzentiņ
Ne ienemi ne nopirki
Škelmjam Škelmja valodina 

23.307

59
Es tev saku bālenin
Tirgū meitas nelūko
Tirgū meitas sagājušas
Drauga rota mugurā 

23.308

60
1 Tu māsi [māsiņ] tirgū biji
Redzej manu brūtganin
Sirms zirdzinš mazs vīriņš
Kupla caunu cepurite
60
2 Tur viņš bija
Tur palika
Tur viņu velns norāva 

23.310

61.
Māsin tavu koka sirdi
                                                                      22
Valkaj tautu gredzentin
Manu sirdi manu prātu
Sen iemeta upitē
Lai spīd upes dibenā
Ne mana  rocinā 

23311

62 [Pārsvītrota]
Par upiti diegu vilku
Par ezaru dzīparinu
Pār upiti tautiets jāja
Pār ezeru bāleniņi
bijuse I.

23312

63.
Kur mani liksi
Kad es lieti nedereju
Uzvelc man baltu kreklu
Cel aiz loga saulitē.
Lai sanem tie lautiņi
Kam vajaga cūkganiņā

23313

 64 [ Pārsvītrota]
Sveša māte mani sauca
Rumba rumba rezgalits
Tev pašai meites auga
Lai aug rumbas rezgalites
bijuse I
Keywords

TranscribeChoose another file