Collection of Kurmene 6-year Primary School

0872-Kurmenes-pamatskola-03-0175
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2022-10-07 20:51:22
Updated2022-10-07 21:01:32
Transcription (text)

1894

Uguns vārdi.
Šie vārdi jāskaita ejot gulēt.
Čuči mana uguntiņa,
kā pelīte aliņa.
Neaun kājiņas,
necel spārniņus.
Dies tevs, Dies dēls,
Dies svētais gars.

1895

Pirts vārdi.
Nopēries iz pirts ārā nāgdams [nākdams] saki.
Peries nu Laimes māmiņa
Zelta slotiņu sudraba lapiņām
Bet priekš pirts nākšanas saki un nomazgā lāvu.
Lai būtu laba vietiņa
Kur laimai uzsēsties.

1896

Kad prusakus grib no istabas iskaust [izskaust].
Tad deviņas dienas no vietas trīs reizes dienā vajadzīgs smalkiem bērza žagariem prusakus ņipri pērt. Un pie tam pašam pērējam grozīties un lunkani locīties un skarbā balsī dziedāt vaj skaitīt sekošu dziesmiņu.
Ejat prusaki Ejat prusaki -
Kur jūs kurais iznācāt.
Pa slieksnīti pa upīti
Cits pie cita žobelē.
Ejat prusaki ejat prusaki
Kur jūs kurais iznācāt.

1897

Kad sāk plostus siet.
Ai lūdzama mīļā Laima
Nolem manīm bebra laimi -
Bebris mīt ūdenī
Dažu reizi ataugā.
Ne tas nīkst, ne tas slīkst.
Savus bērnis izbaro.
Bebris taisa stipru ēku
Pašā ūdens dibenā
Liec Laimiņa man taisīt
Virs ūdens stipru plostu.
Lai neplīst lai negrimst
Lai pa ūden viegli slīd.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.