Collection of Jēkabs Ķīburs

1954-Jekabs-Kiburs-01-0169
TranscriberKristofers Gūtmanis
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-01-24 22:31:55
Updated2023-01-24 22:34:40
Transcription (text)73
krustūbnieki atvadās un brauc mājās
362
Māsa mani mājās raida,
Nedon ciema kukuliti.
Es slampāšu šņaukādama
Par atmatu atmatiem.

363
Ai kājīnas mīlas, baltas,
Nu pa ceļu - dižu ceļu:
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakaru sanācēm.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.