Collection of Skujene 2nd Level Primary School

0375-Skujenes-pamatskola-02-0065
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2022-06-23 19:23:37
Transcription (text)

2139

29.
Smiekla lieta, kauna lieta,
Smilga auga tīrumā
Tā, bāliņ, tava vaina
Ka tu smalki neecēji.

2140

30.
Tautu meita vāršķijās,
Kāpostiņus stādīdama;
Nevāršķies tautu meita,
Būs rudeni barībiņa.

2141

31.
Ar veco māmuliņu
Pupām dārzu noecēju
Lai stāvēja jaunas meitas
Sēklu vest tīrumā.

2142

32.
No druviņas pāriedama
Vārpu pinu vainadziņu
To pārnesu māmiņai
Par launaga nesumiņu.

2143

33.
Augsti cēlu sprigulīti,
Lēni laidu klājienā,
Lai rociņas nepiekusa
Visu nakti cilājot.

2144

34.
Mazi vien, mazi vien
Šīs rijiņas kūlējiņi
Cits pazuda klājienā
Cits garkūļu kīlītī.

2145

35.
Kuļat rijas kūlējiņi
Gaiļa laiku negaidāt
Gailīts dzied pusrītiņā
Malējiņas želodams.

2146

36.
Es gotiņas ganos dzinu
Avitiņu līdzi laidu
Gotiņ manim sieru deva
Avitiņa villainīti.

2147

37.
Balta kaza, balts āzītis,
Balta pate ganītāja;
Tik vien bija melnumiņa
Kā astītes galiņā.

2148

38.
Kam tie lieli gani gana
Liela ceļa maliņā?
Piecas cūkas, seši vērši
Simtiņš mazu sivēniņu.

2149

39.
Bij manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Mana paša līgaviņa
Zvaigžņu deķu audējiņa.

2150

40.
Laba dzīve, laba dzīve
Ezeriņa maliņā;
Bites līda ozolā
Līdaciņas murdiņā.

2151

41.
Teci mana oša laiva,
Simtu jūdžu dieniņā,
Es tev došu roņu taukus,
Smalku linu zēģelīti.

2152

42.
Zvejnieciņa līgaviņa
Pusmūžiņu negulēja:
Jūŗa prasa smalku tīklu,
Laiva baltu zēģelīšu.

2153

43.
Adatiņa maza sieva,
Tā ir liela dzīvotāja:
Tā ir pulu rotātāja,
Tā krekliņu šuvējiņu.

2154

51.
Tautu dēlu kumeliņu
Priekšautā pabaroju
Bālēliņa kumeļam
I zemē nenobēru.

2155

44.
Aud, māmiņa, man svārciņu
Vienu īsu, otru gaŗu:
Īs tautām dubļus brist,
Garu sērst pie bāliņa.

2156

45.
Pirtiņā ieiedama
Zelta sviedu gredzentiņu
Ņem, laimiņ, zelta ziedu,
Neņem manu dvēselīti.

2157

46.
Izpinusi gaŗus matus,
Gāju Laimas pirtiņā
Dievs to zina, mīļā laima
Vai vairs nākšu saulītē.

2158

47.
Dēkla, Dēkla, Laima, Laima,
Tu vienādi nedariji:
Citam kāri vieglu mūžu
Citu gŗūti raudināji.

2159

48.
Saskanēja, sarībēja
Zābakaini istabā;
Kur māsiņ mēs bēgsim
Ar tām kārkla vīzītēm.

2160

49.
Velc, tautieti, trejus svārkus,
Es segš` piecas villainītes;
Līcin līks tā vietiņa
Kur mēs abi stāvēsim.

2161

50.
Sedz, māmiņa, piecas baltas
Sedz sesto pelēko,
Ielaid mani tautiņās
Kā gulbīti ezerā.
Transcribe text
Atslēgvārdi
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.